Faster PHPStorm deploy with SSH's local port forward

PHPStorm provides a nice built-in deployment tools. With "Auto upload" option enabled, our files are synced on every save. But with remote host, PHPStorm tries to make different connection for each save. That's why it's slow.

Instead of let PHPStorm connects to remote host, let's create a local port forward:

ssh -L 9003:localhost:22 [email protected]

Then, reconfigure PHPStorm to connect to localhost at port 9003 instead.

Tags: 

Tui đã là Certified Drupal Developer

Nếu bạn ghiền Drupal, muốn đi làm cho các cty tuyển dụng Drupal developer thì bạn nên lấy được cái chứng chỉ này. Lệ phí thi là $250, tính ra VND ta thì nó tầm 5 triệu, … hơi nhiều, nhưng tui được GO1 tài trợ, đỡ ghê ((:

Tui thì tui tính thi từ cuối tháng tư cơ, nhưng do làm biếng quá, nên tui tới đầu tháng năm tui mới đăng ký, ngày thi là 11 tháng 05… ngày đó cũng là ngày meetup cả buổi chiều ở văn phòng GO1 Vietnam. Tui tổ chức cái meetup này, nên phải theo từ đầu tới cuối buổi, nói chuyện xong, anh em ra cà phê nói chuyện tiếp. Kết quả là tới giờ thi… tui lăn ra tui ngủ. Ha ha, thiệt tình lun! Tui gửi mail hỏi họ cho thi lại được hông. Sau 2 ngày, họ trả lời là được, lên lịch lại là thi ngày 25 tháng 5. Không rõ là do GO1 là partner với họ hay sao mà họ cho tui thi lại. Tui lỡ dại, bạn có thi thì ráng cho đúng giờ nhá!

Các câu hỏi liên quan tới chứng chỉ này, như: nó là gì, tại sao thi, thi làm sao, thi cái gì, … thì bên Acquia họ trả lời hết trơn rồi. Bạn có cần thì dzô mục FAQ của họ tham khảo nghen.

Tags: 

Tiếng Anh tui tệ hại quá

Hôm rồi, tui có đi máy bay của người Trung Quốc. Dòm mặt tui giống người Trung Quốc, nên cô tiếp viên nói tiếng Trung Quốc với tui. Tui thì tui có biết gì về tiếng Trung Quốc đâu, … vậy là tui ngớ cái người ra, cô ta hiểu, chuyển qua tiếng Anh, xì xào xì xào, tui chẳng rõ là cô ta nói gì… thiệt ra là tui nghe tiếng Anh kém, chớ hổng phải cô đó nói tiếng Anh tệ.

Tags: 

Pages

Subscribe to VỢ ❤ CON RSS