Motopress

Đang mần việc thì bạn Sang trong room Dev (trên Hipchat) quăng link giới thiệu anh chàng này. Ngó qua thấy video chỉ tầm hơn 1 phút tí xíu, nên tôi ngó qua thử xem.

Wow! Tuyệt vời quá. UI rất rõ ràng, kéo thả, form cấu hình nhiều tuỳ chọn, …, giúp người dùng rất dễ dàng setup các trang web sinh động với… Wordpress. Yeah, buồn chỗ đó, hắn chỉ cho Wordpress mà thôi.

Sang giới thiệu kèm với mong muốn, có ai port cái tính năng này cho Drupal không… Hỏi cũng như trả lời luôn rồi, làm gì có ai. Vì cái bản quyền sử dụng, nên ở Drupal rất khó tìm ra cái gì hoàn chỉnh, vì người chỉ làm hoàn chỉnh ra sản phẩm để bán mà thôi. Module hay có, API đẹp có, theme mạnh có, … nhưng cái gì đó hoàn chỉnh như MotoPress thì không có ở Drupal được đâu.

Tags: