PHP Heros

Tôi dùng chữ anh hùng ở đây không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là những người tôi cảm thấy ngưỡng mộ, những người thường xuyên chia sẻ những thứ tôi thích thú và có thể học hỏi được. Đương nhiên, chỉ riêng ở lãnh vực PHP mà thôi, không liên quan đến các quan điểm chính trị hay niềm tin :)

Danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên, nhiều người tôi chưa kịp nhớ để giới thiệu ở đây.

General

Anthony ircmaxwell Ferrara

Hầu như bài viết nào trên blog của anh đều từ chất đến rất chất. Kỹ năng diễn đạt của anh ấy rất ất tượng. Nhớ lại lúc tôi đi tìm hiểu về Dependency Inject, các anh khác cũng làm slide, cũng giải thích tùm lùm, … tôi không rõ, đến bài giới thiệu của ircmaxwell thì tôi hiểu sâu và nhanh.

Xem qua hoạt động của anh trên github, tôi càng thấy ngưỡng mộ anh hơn: PHPPHP, Password…

Others

Symfony Project

Fabien Potencier

Tôi còn trong bụng mẹ thì anh ấy đã code rất khủng rồi! Và anh ấy code càng ngày càng dữ dội. Đúng là gừng càng già càng cay!

Tôi không thể hiểu nổi làm sao anh ấy có thể phát triển và bảo trì khối lượng lớn các project đình đám đến như vậy nổi! Symfony, Silex, Twig, Expression Language, Pimple, Sismo, Goutee, …

Anh ấy cũng nói rất nhiều ở các cuộc hội nghị, nhưng tôi không thích thú bằng việc đọc code, đọc post, đọc document của anh ấy.

Doctrine

  • Benjamin Eberlei #doctrine
  • Jonathan H. Wage #doctrine
  • Marco ocramius Pivetta Tôi chỉ mới biết anh này ngày hôm nay, các bài viết ở blog anh ta xem qua tiêu đề thì tôi thấy rất là cuốn hút. Bookmark trang nhà anh ấy ở đây, tôi sẽ học hỏi thêm từ các bài viết của anh. #doctrine

Zend

Drupal

  • chx
  • sun
  • Crell
  • Fago
  • David Strauss

Tags: