English

Tiếng Anh tui tệ hại quá

Hôm rồi, tui có đi máy bay của người Trung Quốc. Dòm mặt tui giống người Trung Quốc, nên cô tiếp viên nói tiếng Trung Quốc với tui. Tui thì tui có biết gì về tiếng Trung Quốc đâu, … vậy là tui ngớ cái người ra, cô ta hiểu, chuyển qua tiếng Anh, xì xào xì xào, tui chẳng rõ là cô ta nói gì… thiệt ra là tui nghe tiếng Anh kém, chớ hổng phải cô đó nói tiếng Anh tệ.

Tags: 

Subscribe to RSS - English