Bookmarks

PHP Heros

Tôi dùng chữ anh hùng ở đây không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là những người tôi cảm thấy ngưỡng mộ, những người thường xuyên chia sẻ những thứ tôi thích thú và có thể học hỏi được. Đương nhiên, chỉ riêng ở lãnh vực PHP mà thôi, không liên quan đến các quan điểm chính trị hay niềm tin :)

Tags: 

QA Tools

Tui hay đi đọc các bài viết về làm web ở đây ở đó, và tui thường thấy người ta nói rất nhiều về kiểm thử web. Lần lần thì tui cũng đi tìm hiểu, bắt đầu viết test case, tìm hiểu Travis, SimpleTest, PHPUnit, CodeCeption, Mocking, …

Tới bây giờ, tui thấy việc test cho sản phẩm mình viết ra là thiệt sự cần thiết. Nhiều khi tui sửa cái X, tui thêm cái Y, tui chẳng bao giờ nghĩ là cái Z nó hư, nhưng test nó báo là Z như… tui lật đật đi sửa Z. Ở sản phẩm thiệt, không chỉ có Z, mà còn có T, U, V, N, M, L, … không test là hỏng bét hết hà.

Tags: 

Subscribe to RSS - Bookmarks